Disclaimer

Door het bezoeken van deze website, de informatie geheel of gedeeltelijk door te lezen en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en de door Padel Party gehanteerde algemene voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Padel Party behoudt het recht om deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Padel Party zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte website aan te bieden. Dat neemt echter niet weg, dat Padel Party niet kan instaan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken of onvolledigheden, waardoor Padel Party geen aansprakelijkheid aanvaarden.